Bygga attefallshus på tomten

Att bygga upp ett attefallshus på tomten kan vara ett stort projekt. Men det kan också ge oanade möjligheter. Dels för att, till skillnad från en friggebod, kan ju ett attefallshus får byggas som en åretruntbostad och kan därmed öka boytan.

Så vad är kraven för att bygga ett attefallshus? Till att börja med måste det vara separat från den nuvarande bostaden. Och det betyder till och med att byggnaderna inte får byggas ihop med ett gemensamt tak. Det får inte ta upp mer markyta än 30 kvm. Om du bygger mer än en byggnad under detta regelverk får den sammanlagda markytan inte vara mer än 30 kvm. Den får inte vara högre än 4 meter från marken upp till taknocken. För att inte behöva grannarnas godkännande för att upprätta byggnaden måste attefallshuset också placeras 4,5 meter från tomtgränsen.

Det kan dock finnas ytterligare restriktioner beroende på vad detaljplanen i ditt område säger. Det kan till exempel vara saker som att byggnaden måste byggas efter en viss stil, endast får målas en viss färg eller liknande. Detta är i regel för att se till att byggnaden passar in i omgivningen och det kulturella arv som anses finnas där.

Att designa ett attefallshus från grunden är ett väldigt stort projekt och något som måste göras med stor omsorg för att det ska vara en säker struktur. Men det är som tur är också inte helt nödvändigt, då det faktiskt går att köpa kompletta paket som inkluderar färdiga ritningar och det byggmaterial som behövs för att montera ihop byggnaden på egen hand.