Att underhålla ett hus

Underhållet av ett hus är ett konstant pågående arbete. Tekniskt sett täcker detta allt man gör för att hålla huset i gott skick, både smått och stort. Har man nyligen blivit hemägare eller planerar på att köpa hus är det bra att veta lite mer om just underhållet.

Det mest grundläggande i underhållet är att hålla hemmet städat. Sköter man inte denna del ökar man risken för bland annat skadedjursangrepp och fuktproblem. Vet man själv med sig att man inte är den bästa på att städa kan det vara värt att investera i städhjälp istället. Det kommer så klart att kosta litet, men är också just en investering i husets hälsa och värde.

Men det finns mycket som hamnar utanför området städning. Medan det inte finns en komplett lista över åtgärder och kontroller som beskriver varje hem kan man fortfarande använda sig av några praktiska lathundar:

Vårunderhåll

  • Inspektera taket efter vintern, både på ut- och insidan.
  • Kolla skorstenen efter sprickor eller glipor i materialen.
  • Har huset krypgrund bör den undersökas och se om det finns tecken på fukt eller mögel.
  • Har huset en träfasad bör träet kontrolleras och se om det behöver målas eller bytas ut av någon anledning.

Höstunderhåll

  • Rensa takrännorna från löv för att undvika översvämning och eventuella frostskador under vintern.
  • Kontrollera avloppsbrunnar och rensa dem vid behov.
  • Inspektera vinden, helst direkt efter ett ordentligt regnväder, och se om fukt läkt in. Titta då efter eventuella fukt- eller mögelskador.
  • Har huset krypgrund bör den inspekteras även på hösten.
  • Kolla så att alla fönster och dörrar hållet tätt.  Titta på tätningslisterna om det fortfarande är hel och om de känns elastiska.