Att riva på tomten

Har du något du vill riva på tomten är det bäst att planera ordentligt. Ju större rivningsprojektet är desto viktigare är det också att du planerar det noga från början till slut. Det finns mer att göra än bara själva rivningen trots allt.

Behövs rivningslov?

Frågan huruvida rivningslov behövs för att börja är många gånger samma fråga som bygglov. Om det krävdes bygglov för att bygga det kommer rivningslov även krävas för att få riva det. För att vara säker är det rekommenderat att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret i din kommun för att få ett utlåtande.

Kommunen har upp till tio veckor på sig att ta beslut om rivningslovet. Men vid riktigt stora eller komplicerade projekt kan det förlängas med ytterligare tio veckor. Se därför till att vara ute i god tid. Du har dock upp till två år på dig att påbörja projektet och det behöver inte vara färdigt förrän fem år efter lovet vunnit laga kraft.

Sköta själv eller anlita någon?

Har du en del kunskap och verktyg kan du sköta en hel del av rivningen själv. Har du till och med tillgång till större maskiner kan du potentiellt ta hand om även större rivningsprojekt. Du kan dock behöva tillgång till några extra demoleringsverktyg. Företag som AMAS hyr ut sådana verktyg.

Väljer du istället att överlämna jobbet till någon annan är det bra att försöka ta in ett par offerter och se vad dina lokala firmor skulle ta för ett sådant projekt. När du jämför offerter är det viktigt att titta på vad som ingår och inte. Tänk på att det inte bara måste rivas, utan även forslas bort också. Och materialen kommer ju även behöva sorteras för återvinning.